KUIS KIHAJAR JENJANG SD

Tempat Perlombaan:HOTEL PANORAMA LEMBANG
Unit:SD
Tahun Perlombaan:2018/2019
Juara:Juara 2
Peserta Lomba

Gerren Ferdinand Askanio

Keterangan Lomba