O2SN Cabang Karate (Kumite Bebas Perseorangan Pute

Tempat Perlombaan:SMK Negeri 1 Baleendah
Unit:SMA
Tahun Perlombaan:2018/2019
Juara:Juara 1
Peserta Lomba

Edgar Shan Gunawan (XII IPA)

Keterangan Lomba