O2SN Cabang Karate (Kumite Perseorangan Putera)

Tempat Perlombaan:GOR Padjajaran Bandung
Unit:SMA
Tahun Perlombaan:2018/2019
Juara:Juara 2
Peserta Lomba

Edgar Shan Gunawan

Keterangan Lomba