JUNIOR STREET PARADE BMBC X

Tempat Perlombaan:GOR PADJAJARAN
Unit:SD
Tahun Perlombaan:2019/2020
Juara:Juara 1
Peserta Lomba

Gabungan tim kelas 5 dan kelas 6.

Keterangan Lomba

Mendapat juara 1